Z…EK / Z…EK-1 Hajdu villanybojler használati útmutató

Hajdu bojler használati útmutató

Z…E
Z…EK
Z…EK-1
Z…TP
ZV…

TARTALOMJEGYZÉK
1. Tartozékok
2. Működés
3.
Bojler felszerelése
4. Csatlakozás vízhálózatra
5. Villamos csatlakozás
6. Üzembe helyezés
7. Üzemeltetés és karbantartás
8. Műszaki adatok
9. Ábragyűjtemény

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elektromos bekötést, a vízhálózatra való csatlakozást és az első üzembe-helyezést megfelelő szakemberrel végeztesse ezen útmutató figyelembevételével. Ezt a szerelésre és üzemeltetésre vonatkozó előírást gondosan tanulmányozza át, és a benne foglaltakat pontosan tartsa be. Így az Ön készüléke hosszú időn keresztül megbízhatóan fog üzemelni.

1. TARTOZÉKOK

A csomagoló dobozon belül az alábbi tartozékok találhatók:
1db használati útmutató
1db jótállási jegy
1db szerviz jegyzék
1db kombinált biztonsági szelep.
A
bojler átvételekor szíveskedjen ezt ellenőrizni!

2. MŰKÖDÉS

A zártrendszerű forróvíztároló (Bojler) alkalmas több vízelvételi hely melegvíz-ellátására háztartásokban és intézményekben. A kapott melegvíz egyaránt alkalmas tisztálkodási és étkezési célokra. Ivóvíz minőségű a víz, ha megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben meghatározott határértékeknek. A bojlerben levő víz hőmérséklete az Ön igényének megfelelően (max. 65 ill. 80 °C-ra)beállítható. A beállított hőmérséklet elérése után a hőmérsékletszabályozó önműködően kikapcsolja a fűtést. Így hosszú időn keresztül melegvíz nyerhető a bojlerl. A belső tartályt körülvevő poliuretán hőszigetelés megakadályozza a víz gyors lehűlését, így hosszú időn keresztül melegvíz nyerhető a bojlerl. A bojler olyan kialakítású, hogy a melegvíz keveredés nélkül távozik. A belső tartály korrózió ellen védett acéllemezből készül. Az acéllemezt a speciális tűzzománc bevonat mellett egy aktív anód is védi korrózió ellen. A tűzzománcozott kivitel agresszív (lágy) vizek esetén is hosszú élettartamot biztosít. A bojler főbb külső méreteit az 1. ábra tartalmazza.A fekvő, vízszintes elhelyezés lehetővé teszi, hogy a bojler olyan helyen is beépíthető legyen, ahol a függőleges elhelyezésű kivitel a magassági méretek miatt nem fér el.


3. A
VILLANYBOJLER FELSZERELÉSE / TELEPÍTÉSE

A Bojler felszerelését, víz és elektromos hálózatra történő csatlakoztatását szakembernek kell elvégeznie az MSZ 2364 / MSZ HD 60364 előírásai szerint.

Felszerelés előtt építész szakemberrel meg kell vizsgáltatni a fal szerkezetét.
Az egyes típusoknál az alábbi megoldásokat javasoljuk.
• Kő-, tégla- és betonfal 100-150 mm vastagsággal: átmenő hatlapfejű csavarok (M 12, MSZ EN ISO 4017 ), alátét fakötéshez (M 12).A fal hátoldalán vízszintes 50 x 5-ös laposacéllal erősítve.

• Igen vékony falaknál: átmenő hatlapfejű csavarok (M 12, MSZ EN ISO 4017), alátét fakötéshez (M 12) A fal hátoldalán függőlegesen 2 db 60 x 40 x3-as   U-acél   (MSZ   EN 10279) beépítésével megerősítve.
A vízszintes elhelyezésű
villanybojlernél a szerelvénytér felőli oldalon min. 70 cm  távolságot kell biztosítani, hogy bojlerjavítás esetén hozzáférhető legyen.

A vízszintes villanybojlerek gyárilag „balos” kivitelben, készre szerelten kerülnek kiszállításra. (lásd 1. ábra.) Ellenőrizze a függesztőlábak helyzetét. Amennyiben ez a felszerelési helyzet megfelelő, akkor nincs semmi más teendő, csak a bojlert fel kell tenni a falban elhelyezett csavarokra, és alátéttel, csavaranyával rögzíteni. Felszerelés előtt ellenőrizze a felfogató pántok feszességét, ha szükséges a villanybojler elülső részén lévő, pántokat összefogó csavarokat húzza meg. Ha a falban lévő csavarok egymástól való távolsága nem egyezik a készüléken lévő függesztőláb távolsággal akkor:


  1. Lazítsa fel a pántokat összefogó (a
    bojler elülső részén lévő) csavarokat és állítsa összébb vagy távolabb a függesztőlábakat a pántokkal együtt. Ügyeljen arra, hogy a függesztőláb alatt elhelyezkedő támasztó lemez, az új helyzetben is a függesztőláb alatt legyen.                                                                                                              
  2.  Húzza meg a csavarokat és fektesse a villanybojlert a függesztőlábakkal sík padlóra.
  3.  Ellenőrizze a függesztőlábak egysíkúságát. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a függesztőlábak nincsenek egy síkban, akkor lazítsa vissza az egyik csavart. Ha a függesztőlábak egy síkba kerültek, húzza meg újra a csavart.
  4.  Szerelje fel a bojlert a falra a fentebb leírt módon.

A villanybojler telepítéséhez a következő feltételeket kell biztosítani:
Vízszintes sima padozat, hogy a
bojler feltétlenül függőlegesen álljon. A függőleges állást szükség esetén a lábak megfelelően biztonságos alátámasztásával kell biztosítani.
A
bojlert úgy kell telepíteni, hogy annak faltól való távolsága min. 50 mm legyen.
A zárófedél kiszerelhetősége és a
bojler belsejének tisztíthatósága érdekében a szerelvényház (a készülék homlokfelülete) és a fal vagy egyéb építészeti szerkezeti elem között legalább 70 cm távolságot kell hagyni.
A telepítés helyén biztosítani kell a megfelelő villamos-, víz- és csatornahálózatot.
A melegvízcső okozta hőveszteség csökkentése érdekében lehetőleg a melegvíz-használati helyek közelébe telepítse a készüléket. Nagyobb távolság esetén célszerű a melegvízcsövet hőszigeteléssel ellátni.


4. CSATLAKOZÁS A VÍZHÁLÓZATRA

Hideg- és melegvíz vezetéknek a 0,6 MPa hálózati névleges víznyomásra alkalmas acélcső, műanyagcső és vörösrézcső vagy rugalmas csőbekötés egyaránt alkalmazható. Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező! Az egyik közdarabot közvetlenül a tároló melegvízcsövére, a másikat a hidegvízcsőre már előzőleg felszerelt szerelvények és a vörösréz vízhálózat közé kell szerelni. Közdarab nélküli csatlakoztatás esetén nem vállalunk garanciát a bojler menetes csővégeinek korróziója miatti hibákra, valamint felelősséget az e miatti károkért.
A
villanybojlert a vízhálózatra a 2. ábra szerint kell csatlakoztatni.

A BOJLERT A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL NAGYOBB NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!
4.1 A kombinált biztonsági szelep a
tároló tartozéka. Csatlakozása a villanybojlerhez és a vízhálózathoz (Álló Rp1/2 ; Fekvő Rp3/4) belső menetű.

A szelepet KÖZVETLENÜL a bojler elé a hidegvíz vezetékbe kell szerelni, a nyíllal jelölt áramlási irány betartásával. A szelep beépítése előtt a hidegvízvezetéket alaposan át kell öblíteni, hogy az esetleges szennyeződésből eredő károsodást elkerüljék. A kifolyó csonk függőlegesen lefelé kerüljön és a lefúvató gomb hozzáférhető legyen. A vízáramlás sorrendjében magában foglalja a visszacsapó szelepet és a biztonsági szelepet, valamint a kifolyó csövet, amit nyitva kell hagyni a légtér felé!

4.2 Ha a hálózati víznyomás időlegesen is meghaladja a 0,6 MPa (6 bar) értéket, a villanybojler elé nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni. Ennek beszerzéséről és felszereltetéséről a fogyasztónak kell gondoskodni. A nyomáscsökkentő szelepet a kombinált szelep elé kell szerelni.
4.3 A
bojlerre tetszőleges számú leágazás és keverő csaptelep kapcsolható. A melegvíznek a csaptelepen keresztül történő visszaáramlását – a vízhálózat felé –visszacsapó szelep akadályozza meg.
(A forróvíztárolónak nem tartozéka).
4.4 Az elzáró szeleppel a
bojler lekapcsolható a vízhálózatról.

5. VILLAMOS CSATLAKOZÁS
5.1 A bojlert csak állandó jellegű csatlakozással szabad a villamos hálózatra bekötni. Fali dugaszoló alkalmazása tilos!
5.2 A hálózati áramot minden pólust megszakító kapcsolón keresztül szabad a tárolóhoz vezetni, aminek a nyitott érintkezői közötti távolság legalább 3 mm.
5.3 Szükséges hálózati csatlakozó vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2 – 4 mm2 az adattáblán feltüntetett teljesítménytől függően.
A hálózatra való csatlakozásra alkalmas kábelek:
Megfelelő’ típus: Alternatív típus:
H0 5 VVK      (H0 5VVF)
H0 5 RRK (H0 5RRF)
H0 5 VVK      (H0 5VVH)
Védőcsöves csatlakozás nem alkalmazható!

 

5.4 A csatlakozó vezetéket hőmérsékletszabályozó / korlátozó csavaros csatlakozó pontjára kell bekötni. A csatlakozó vezetéket a sorkapocsba kell bekötni. A védővezetőt (zöld-sárga) a zárófedél földelő csavarjára kell csatlakoztatni. A csupaszított vezetékvéget a földelő alátét alá helyezzük és rugós alátéttel,valamint anyával rögzítjük. A bojler elektromos bekötési vázlata a 3. ábrán látható. Bekötéshez vegye ki a szerelvényház fedelének csavarjait, és vegye le a fedelet, így az elektromos szerelvények hozzáférhetővé válnak.
ÁLLÓ bojlernél: Az alapbekötést a 4./1, az egyfázisra való átkötést a 4./2 ábra mutatja, melyek megtalálhatók a szerelvényház fedelén is. Bekötés után szorítóbilinccsel húzás ellentehermentesíteni kell a tömlővezetéket.

5.5 Bekötés után a csatlakozóvezetéket a bevezetésnél a fenéklap rögzítésével tehermentesíteni kell. A két bilincs fél közé kell helyezni a csatlakozó vezetéket, majd a rögzítő csavarokkal a köpenyfenékhez kell rögzíteni.
5.6 A
villanybojlert védőföldelés nélkül üzemeltetni tilos! A védőföldelés feleljen meg az MSZ 2364 előírásainak.

6. BOJLER ÜZEMBE HELYEZÉS
A felszerelés után a tároló üzembe helyezhető. Az első felfűtésnél szakemberrel ellenőriztesse a helyes működést.
6.1 Nyissa ki az elzáró szelepet (2.ábra 1-es tétel) és a melegvízcsapot,
azonban a hidegvízcsap zárvalegyen. A beáramló víz megtölti a tárolót. A vizet a készülék átöblítése céljából néhány percig folyassa,majd zárja el.
6.2 A
bojlert kapcsolja az elektromos hálózatra a főkapcsoló segítségével. A hőmérséklet szabályozó gombját állítsa a kívánt hőmérsékletre. A fűtés időtartama alatt a jelzőlámpa világít.
6.3 Felfűtési idő alatt a kombinált biztonsági szelep kifolyócsövén a táguló víz csöpöghet, ezt a csövet nyitva kell hagyni a légtér felé.
6.4 A felfűtési idő végén, amikor a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre a szabályozó kikapcsol. Kb. a víz 15 %-ának kieresztése után a szabályozónak önműködően vissza kell kapcsolnia. Amennyiben nem kapcsolja be a fűtést,
szerelőt kell hívni.

7.
BOJLER ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS
Ha a
bojler belsejéből vízszivárgást vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja le a víz- és villamoshálózatról, az elzáró szelep és a főkapcsoló segítségével.
A melegvízcsap csepegése káros túlmelegedést okoz. A csap kijavítása az Ön érdeke.
7.1 Kombinált biztonsági szelep A tároló lehűlt állapotában a biztonsági szelep lefúvató gombjának a nyíl irányában való elfordításával legalább kéthavonként fúvassa le a szelepet. Ezáltal megtisztul a szelepülék a rárakódott homokszemcséktől és megakadályozza a leragadást. Amennyiben a csepegés nem szűnne meg a fűtés kikapcsolása után sem, a
bojlerszerelővel meg kell vizsgáltatni, egyben javasoljuk évenkénti felülvizsgálatát.
7.2.1Hőmérsékletszabályozó
A forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig elforgatva a hőmérsékletszabályozó nulla állásban van. A szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányban forgatva a kívánt hőmérsékletet egyre magasabb értékre állíthatja
5. ábra A *jelnél a
Bojler fagyvédelme biztosított, kivéve a készülék üzemen kívül helyezése vagy áramkimaradás esetén. A fagyvédelem nem vonatkozik a vízhálózatra és a vízszerelvényekre.

Fagyvédelmi fokozatban a víz hőmérséklete nem hűlhet kb. 7 °C  alá, ugyanakkor az energiafelhasználás minimális. A dupla folyamatos vonal kezdetére állítva a szabályozógombot, a tároló 40° C-os vizet szolgáltat. A 40° C állás energiatakarékos üzemmódot jelent, a hőveszteség mintegy 70 %-kal csökken a 80° C álláshoz képest, és a kapott melegvíz hidegvíz keverés nélkül felhasználható. Amennyiben a melegvíz igény az adott tároló-űrtartalom mellett ezen hőmérsékletű vízzel is kielégíthető, célszerű a tárolót 40° C-on üzemeltetni. A hármas vonal kezdete 60° C-ot, a vége pedig 80° C-ot jelent. Nagyobb vízigény esetén 60 ° C állásban üzemeltesse a forróvíztárolót, és ha feltétlenül szükséges, akkor állítsa a hőmérséklet szabályozót 80 ° C-os állásba. Mind 40° C, mind 60° C állásban jelentős mértékben csökken a vízkőlerakódás és a korrózió.


7.2.2
Hőmérsékletszabályozó és korlátozó (egybeépített) A forróvíztárolóban levő víz hőmérséklete 10 °C – 70 °C között a forgatógomb segítségével kívülről fokozatmentesen szabályozható. A forgatógombot az óramutató járásával egyező irányban ütközésig elforgatva a szabályozó nulla állásban van.
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a szabályozó gombot, a kívánt hőmérséklet egyre magasabbra állítható. 5. ábra /2! A korlátozó a szabályozó meghibásodása esetén megvédi a
bojlert a káros túlfűtés ellen azzal, hogy mielőtt a víz hőmérséklete eléri a 110°C-t, megszakítja a fűtés áramkörét.
A korlátozó újbóli bekapcsolását csak szakember végezheti, a túlfűtés okának elhárítása után!
7.2.2 Hőmérsékletszabályozó és korlátozó (egybeépített) A készülékben egy közös házba épített 65 °C szabályozási hőmérsékletre beállított hőmérséklet szabályozó
korlátozó egység biztosítja a megfelelő üzemelést. A szabályozási hőmérséklet csökkenthető egy beállító gomb segítségével. A gomb a szerelvényház fedelének leszerelése után válik hozzáférhetővé. AZ ÁTÁLLÍTÁST CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI! A korlátozó a szabályozó meghibásodása esetén megvédi a bojlert a káros túlfűtés ellen, azzal, hogy mielőtt a víz hőmérséklete   eléri   a   120 °C-ot kikapcsolja a fűtést. A korlátozó újbóli bekapcsolását csak szakember végezheti, a túlfűtés okának elhárítása után.
7.3
Hőmérsékletkorlátozó
A hőmérsékletszabályozó meghibásodása vagy szakszerűtlen működtetés esetén, mielőtt a víz hőmérséklete a 110 °C-ot túllépné, megszakítja a fűtés áramkörét. Újbóli bekapcsolást csak szerelő végezheti és csak a hiba elhárítása után.
7.3 Kompakt fűtőtest Meghibásodás esetén kicserélése a villamos és elektromos hálózatról lekapcsolt és víztelenített tároló, zárófedél csavarjainak kicsavarásával lehetséges. A
bojler javítást csak szakember végezheti.
7.4. Aktív anód
A forróvíztároló kiegészítőleg aktív anóddal van védve a korrózióval szemben. Az aktív anód élettartama a víz és üzemi viszonyoktól függ. A vízkő eltávolítására időszakonként végrehajtott karbantartási intézkedéseknél, de legalább kétévenként felül kell vizsgálni az anód állapotát.
Az ismételt ellenőrzés időpontját a szerelő határozza meg. Ha az anód átmérője akár egy helyen is 10 mm-re csökken, az anódot ki kell cserélni.

bojler javítás, bojlercsere bojler javítás, bojlercsere bojler javítás, bojlercsere bojler javítás, bojlercsere