hajdu 1404-1405 bojler használati útmutató

Bojlerjavítás
Hajdu 1404 és 1405 típusú bojler felhasználói útmutató.

 

 

 

 

 

 

hajdu0022Felhívjuk figyelmét, hogy az alább felsorolt tartozékok hozzátartoznak a forróvíztárolóhoz. Szíveskedjék ezt saját érdekében ellenőrizni.
Kombinált biztonsági szelep
1db
Könyökcsavarzat tömítéssel C 1/2″
1db Könyök C1/2″ 1db
Tartalék olvadóbetét
3db
Támasztóláb gumigyűrűvel (csak 1405-höz) 2 db
A tartozékok a zárólap belső oldalára vannak kötözve. Az ellenőrzéshez a 2 db csavart ki kell hajtani és a zárólapot le kell venni.

hajdu0023A bojler alkalmas több vízelvételi hely melegvíz ellátására háztartásokban és intézményekben. A kapott melegvíz egyaránt alkalmas tisztálkodási és étkezési célokra.
A
bojler a benne levő hidegvizet kb. 85C°-ra fűti fel. E hőmérséklet elérése után a hőmérséklet szabályozó önműködően kikapcsolja a fűtést. A hőszigetelés megakadályozza a víz lehűlését és hosszú időn keresztül áramfelvétel nélkül melegvizet biztosít. A réteges vízbeáramlás folytán a melegvíz keveredés nélkül távozik a bojlerből.

hajdu0024

BELSŐ TARTÁLY
FÜGGESZTŐLÁB
MELEGVÍZCSŐ
HŐSZIGETELÉS
KÜLSŐ KÖPENY
HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ
HŐMÉRSÉKLETKORLÁTOZÓ
FŰTŐTEST SZERELVÉNYLAP
ZÁRÓFEDÉL
HIDEGVlZCSŐ FENÉKLAP 

TÁMASZTÓLÁB  (csak 1405-höz)

A belső tartály tűzihorganyzott acéllemezből készül és hőszigetelő anyag veszi körül. A külső köpeny kívül-belül lakkozott acéllemez. A tartályhoz alul csavarkötéssel csatlakozik a zárófedél.

hajdu0025A szerelvénylap tartalmazza a csőfűtőtestet, a hőmérsékletszabályozó és hőmérsékletkorlátozó tokcsövét, valamint a vízleeresztő csövet. Alul található két 1/2″-os csatlakozású cső. A baloldali szolgál a melegvíz elvezetésére, a jobboldali a hidegvíz hozzávezetésére. A pillanatkapcsolású hőmérsékletszabályozó tokcsőben helyezkedik el, így az a víz leeresztése nélkül is kiszerelhető. Az olvadó-betétes hömérsékletkorlátozó a hőmérsékletszabályozóhoz hasonlóan kiszerelhető. A csőfűtőtestet a szerelvénylapban csavarkötés rögzíti. Meghibásodása esetén a víz leeresztése után cserélhető. A fenéklap védi a villamos szerelvényeket a víz behatolásától, valamint meggátolja a feszültség alatt álló részek véletlen érintését.

hajdu0026FELFÜGGESZTÉS ELŐTT SZAKEMBERRELMEG KELL VIZSGÁLTATNI A FAL SZERKEZETÉT!
Az egyes faltípusoknál az alábbi megoldásokat javasoljuk:
1. Kő-, tégla- és betonfal 150 mm vastagság felett:
Betonba ágyazott „Alapcsavar”
2. Kő-, tégla- és betonfal 100—150 mm vastagsággal:
Átmenő hatlapfejű csavarok (MSZ 2360) a fal hátoldalán vízszintesen 50 x 5-ös lapos acéllal erősítve.
3. Igen vékony falaknál
: Átmenő hatlapfejű csavarok a fal hátoldalán függőlegesen kb. 60 x 40 x 3-as U-acél (MSZ 326) beépítésével megerősítve.
A támasztóláb a vékony falak tehermentesítésére szolgál.

hajdu0027       Bojler méretezése

hajdu0028HIDEGVÍZ VEZETÉKNEK ÓLOM, rÉZ VAGY HORGANYZOTT ACÉLCSŐ, MELEGVÍZ VEZETÉKNEK
RÉZ VAGY HORGANYZOTT ACÉLCSŐ ALKALMAZHATÓ
!
Elzárószelep,
Manométer csatlakozó,
Nyomáscsökkentő szelep (csak 5 att vízhálózati nyomás felett),
Visszacsapó szelep,
Kombinált biztonsági szelep,
Lefolyó (csatornába),
Csaptelep zuhannyal,
Csaptelep

hajdu0029A bojler bekapcsolása csak a 3. sz. ábra szerint eszközölhető (MSZ 168)
1. A BSZ—31 típusú kombinált biztonságiszelep (lásd 4. ábra) a tároló tartozéka. Csatlakozása mindkét végén C 1/2″ belső menet.
A vízáramlás sorrendjében magában foglalja a légbeszívó — visszacsapó — és biztonsági szelepet.
A szelep gyári beállítás szerint 7,5 att-nál nyit, amelynek átállítása veszélyes és tilos!
A
BOJLERT A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL NAGYOBB NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!

hajdu0030Nyomáscsökkentő szelep beépítése csak abban az esetben szükséges, ha a hálózati nyomás meghaladja az 5 att. A nyomáscsökkentő szelepet a kombinált szelep elé kell szerelni.
A
bojlerre tetszőleges számú leágazás és keverőcsaptelep kapcsolható.
A melegvíznek acsaptelepen keresztül történő visszáramlását — a vízhálózat felé — visszacsapó szelep akadályozza meg.
Az elzáró szeleppel a
bojler lekapcsolható a vízhálózatról.
A
bojlernek a központi melegvíz hálózattal való összekapcsolása esetén a 3. sz. ábrától eltérő kapcsolást kell alkalmazni.

hajdu00311. A bojlert csak állandó jellegű csatlakozással szabad a villamos hálózatra bekötni. Fali dugaszoló alkalmazása tilos!
2. A hálózati áramot csak kétsarkú kapcsolón keresztül szabad a
bojlerhezvezetni,
3. A csatlakozás 380 V-os 3×1,5 mm2 hajlékony
legyen, amely zöld/sárga, vagy vörös színjelzésű eret is tartalmazzon.
4. A csatlakozóvezetéket az 5. sz. ábra szerint kell a kapocslécre bekötni. A zöld/sárga vagy vörös színjelzésű eret a zárófedél földelő csavarjára kell csatlakoztatni.
5. A földelés feleljen meg az előírásoknak. A bojlert e nélkül üzemeltetni tilos!

hajdu0032A felszerelés után a bojler üzembe helyezhető.
1. A melegvíz-csap kinyitása után vízzel feltöltjük a
bojlert.
2. A fűtőtest működését a piros jelzőlámpa kigyulladása mutatja.
3. A felfűtési idő alatt a kombinált biztonsági szelepen a táguló víznek csepegnie kell.
4. A felfűtési idő végén, amikor a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre, a szabályozó kikapcsol.
5. Helyes működés esetén a hőmérsékletkorlátozónak kikapcsolni nem szabad. Amennyiben mégis kikapcsolna, a szerelvények külön bevizsgálása szükséges.

hajdu0033HA A BOJLER BELSEJÉBŐL VÍZSZIVARGAST VAGY EGYÉB RENDELLENESSÉGET ÉSZLELÜNK, AZONNAL KAPCSOLJUK LE A VÍZ ÉS VILLAMOS HÁLÓZATRÓL.
Kombinált biztonsági szelep. A BOJLERLEHŰLT ÁLLAPOTÁBAN A BIZTONSÁGI SZELEP RECÉZETT CSAVARJÁNAK ELFORDÍTÁSÁVAL LEGALÁBB 2 HAVONKÉNT FÚVASSUK LE A SZELEPET.
EZÁLTAL MEGTISZTUL A SZELEPÜLÉK A RÁRAKÓDOTT HOMOKSZEMCSÉKTŐL ÉS MEGAKADÁLYOZZA A LERAGADÁSÁT.AMENNYIBEN A CSEPEGÉS NEM SZŰNNE MEG
, SZERELŐVEL MEG KELL VIZSGÁLTATNI A BOJLERT.

hajdu0034A fűtőtest meghibásodása esetén a hálózatról lekapcsolt tárolót víztelenítjük a leeresztőcsonkon keresztül. A zárófedél csa-varjait kicsavarjuk. A szerelvénylapba csavarkötéssel csatlakozó csőfűtőtestet kiszereljük. Visszaszerelésnél célszerű új tömítéseket alkalmazni. A víz keménységétől függően a fűtőtestre, valamint a tartályra kazánkő rakódik le. A fűtőtestre rakódott vízkőréteg csökkenti a fűtés hatásosságát, ezért letisztítása évenként szükséges.A belsőtartály tisztításának szükségességét a szerelvénylap kiszerelésénél kell megvizsgálni. A tisztításnál ügyeljünk arra, hogy a védőbevonat meg ne sérüljön.

hajdu0035Űrtartalom
Üzemi nyomás

Feszültség
Fűtőteljesítmény
Felfűtési idő

 

 

 

 

hajdu0036Villanybojler
Minőségi tanusítvány