Z—E sorozat felhasználói útmutató

Az eredeti bojler útmutató szerkesztett változata

Felszerelési és használati útmutató
Hajdu
ZÁRTRENDSZERŰ FORRÓVÍZTÁROLÓ
Z 30 E Z 50 E Z 80 E Z120E Z150E Z 200 E

 

 

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Tájékoztatjuk, hogy az ön által megvásárolt bojler életciklusa után – bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet, károsíthatja, mivel az olyan alkatrészeket is tartalmaz (pl. vezetékek, anód), melyek miatt az elhasználódott bojler veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük, hogy az elhasználódott bojlert ne a kommunális hulladék közé tegye, hanem elektromos berendezések hulladékai begyűjtésével foglalkozó céghez, vagy a gyártóhoz juttassa el, hogy az elhasználódott termék szakszerű kezelésével, újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezet megóvását.
Felhívjuk figyelmét, hogy a villanybojlerhez tartozékként 1 db kombinált biztonsági szelepet is szállítunk.  A biztonsági szelep a készülék dobozában, külön csomagolva található. Szíveskedjék ezt saját érdekében a készülék átvételekor ellenőrizni.

 

FIGYELEM! ENERGIATAKARÉKOSSÁG!

Külön felhívjuk a figyelmét arra, hogy a villanybojler úgynevezett fagyvédelmi és energiatakarékos üzemmódban is üzemeltethető.
Kérjük, szíveskedjen az erre vonatkozó részletes tájékoztatót az „Üzemeltetés és karbantartás” című fejezetben elolvasni.


MÜKÖDÉS

A zártrendszerű forróvíztároló(továbbiakban bojler, villanybojler) alkalmas több vízelvételi hely melegvízellátására háztartásokban és intézményekben.

A kapott melegvíz egyaránt alkalmas tisztálkodási és étkezési célokra.
Étkezési célokra az MSZ 450 számú szabvány szerinti minőségű ivóvíz felel meg.

A bojlerben levő víz hőmérséklete az Ön igényének megfelelően max. 80 °C-ra beállítható. A beállított hőmérséklet elérése után a hőmérsékletszabályozó önműködően kikapcsolja a fűést. A belső tartályt körülvevő poliuretán hőszigetelés megakadályozza a víz lehűlését, így hosszú időn keresztül melegvíz nyerhető a bojlerből. A villanybojler olyan kialakítású, hogy a melegvíz keveredés nélkül távozik.
A belső tartály korrózió ellen védett acéllemezből készül. Az acéllemezt a speciális tűzzoánc bevonat mellett egy aktív anód is védi a korrózió ellen. A tűzzománcozott kivitel agresszív (lágy) vizek esetén is hosszú élettartamot biztosít.

A BOJLER FELSZERELÉSE

(1. ábra)
Felszerelés előtt építész szakemberrel meg kell vizsgáltatni a fal szerkezetét. A
villanybojlerbeépítését szakembernek kell elvégeznie az MSZ 1600 szerint. Az egyes típusoknál az alábbi megoldásokat javasoljuk:
1, Kő-, tégla- és betonfal 100-150 mm vastagsággal: átmenő hatlapfejű csavarok (M 12, MSZ EN 24017) alátét fakötéshez (M 12, MSZ 2204) A fal hátoldalán vízszintes 50 x 5-ös laposacéllal erősítve.
2, Igen vékony falaknál: átmenő hatlapfejű csavarok (M 12, MSZ EN 24017) alátét fakötéshez
(M 12, MSZ 2204)  ‘
A fal hátoldalán függőlegesen 2 db 60 x 40 x 3-as U-acél (M5Z 326) beépítésével meg erősítve.

 

bojler1abraBOJLER CSATLAKOZTATÁSA A VÍZHÁLÓZATRA

Hideg- és melegvíz vezetéknek horganyzott acélcső, műanyagcső és vörösréz cső egyaránt alkalmazható. Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező!
Az egyik közdarabot közvetlenül a bojler melegvízcsövére, a másikat a hidegvízcsőre már előzőleg felszerelt szerelvények és a vörösréz vízhálózat közé kell szerelni. Közdarab nélküli csatlakoztatás esetén nem vállalunk garanciát a tartály menetes csővégeinek korrózió miatti hibákra, valamint felelősséget az e miatti károkért.
A bojlert a vízhálózatra a 2. ábra szerint kell csatlakoztatni.

 bojler2-3ábra

                                 2. ábra                                                                 3.ábra
   1. Elzárószelep                                                               1. Lefúvató gomb
   2. Manométer csatlakozás                                     2. Kifolyócső
   3. Nyomáscsökkentő szelep (csak 0,6 MPa vízhálózati nyomás felett)
   4. Kombinált bizt. szelep
   5. Lefolyó (csatornába)
   6. Visszacsapó szelep
   7. Csaptelep (zuhannyal)
   8. Csaptelep

A BOJLERT A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL NAGYOBB NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!
A kombinált biztonsági szelep (3. ábra) a
bojler tartozéka. Csatlakozása a forróvíztárolóhoz és a vízhálózathoz G1/2 belső menetű.
A szelepet
közvetlenül a villanybojler elé a hidegvíz vezetékbe kell szerelni, a nyíllal jelölt áramlási irány betartásával.
A kifolyó csonk függőlegesen lefelé kerüljön és a lefúvató gomb hozzáférhető legyen. A víz-áramlás sorrendjében magában foglalja a visszacsapó szelepet es a biztonsági szelepet, valamint a kifolyó csövet, amit nyitva kell hagyni a légtér felé!
A biztonsági szelep gyári beállítása szerint 3,63 – 0,67 MPa-nál nyit, ekkor a kifolyó csövön a víz csepeg. Ezt a vizet a 2. ábra szerint (5. tétel) a csatornába kell elvezetni.
Átállítása veszélyes és tilos!

 

Ha a hálózati víznyomás időlegesen is meghaladja a 0,6 MPa értéket, a villanybojler elé nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni.
Ennek beszerzéséről és felszereltetéséről a fogyasztónak kell gondoskodni. A nyomásökkentő szelepet a kombinált szelep elé kell szerelni.
A bojlerre tetszőleges számú leágazás és keverőcsaptelep kapcsolható. A melegvíznek a csaptelepen keresztül történő visszaáramlását
a vízhálózat felé –visszacsapó szelep akaályozza meg. (A bojlernek nem tartozéka.)

Az elzárószeleppel a bojler lekapcsolható a vízhálózatról.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS


1. A bojlert csak állandó jellegű csatlakozással szabad a villamos hálózatra bekötni. Fali dugaszoló alkalmazása tilos!
2. A hálózati áramot csak kétsarkú kapcsolón keresztül szabad a tárolóhoz vezetni,
aminek az érintkezői közötti távolság legalább 3 mm.
3. Szükséges hálózati csatlakozóvezeték keresztmetszet: 1,5
mm’ 4 mm’ az adattáblán feltüntetett teljesítménytől függően.
A hálózatra való csatlakozásra alkalmas kábelek:
Megfelelő tipus:  Alternatív típus:
HO 5VVK              (HO 5VVF)
HO 5RRK              (HO 5RRF)
HO 5VVK              (HO 5VVH)
Védőcsöves csatlakozás nem alkalmazható.
4. A csatlakozóvezetéket a sorkapocsba kell bekötni. A zöld-sárga színjelzésű eret a bojler zárófedélre szerelt tartólemez földelő csavarjára kell csatlakoztatni. A csupaszitott vezetékvéget a földelő alátét alá helyezzük és rugós alátéttel, valamint anyával rögzítjük. A villanybojler elektromos bekötési vázlata a 4. ábrán látható.
5. A bojlert védőföldelés nélkül üzemeltetni tilos! A védőföldelés feleljen meg az MSZ 172-1 előirásainak.
6.
Bekötés után a csatlakozóvezetéket a bevezetésnél a fenéklap rögzítésével teheríteni kell.

bojler4ábra

ÜZEMBEHELYEZÉS


A felszerelés után a
bojler üzembehelyezhető. Az első felfűtésnél szakemberrel ellenőrizze a helyes működést.
1. Az elzárószelepet (2. ábra 1-es tétel) és a melegvízcsapot kinyitjuk, azonban a többi elzárószelep zárva legyen. A víz megindulása után a vizet néhány percig öblítés céljából folyatjuk majd elzárjuk.
2.A
bojlert elektromos hálózatra kapcsoljuk a főkapcsoló segítségével. A hőmérsékletszabályozó gombját állítsa a kívánt hőmérsékletre. A fűtés időtartama alatt a jelzőlámpa világít.
3. Felfütési idő alatt a kombinált biztonsági szelep kifolyócsövén a táguló víznek csöpögnie kell.
4. A felfűtési idő végén, amikor a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre a szabályozó ki
kapcsol.
Kb. a viz 15%-ának kieresztése után a szabályozónak önműködően vissza kell kapcsolnia. Amennyiben nem kapcsolja be a fűtést, szerelő kihívására van szükség.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS
Ha a
bojler belsejéből vízszivárgást vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja le a viz- es villamoshálózatról, az elzárószelep es a főkapcsoló segítségével. A melegvízcsapcsepegése káros túlmelegedést okoz. A csap kijavítása az ön érdeke.
1- Kombinált biztonsági szelep
A
bojler lehűlt állapotában a biztonsági szelep lefúvató gombjának (3. ábra 1-es tétel) a nyíl irányában való elfordításával legalább kéthavonként fúvassa le a szelepet. Ezáltal megtisztul a szelepülék a rárakódott homokszemcséktől és megakadályozza a leragadást. Amennyiben a csepegés nem szűnne meg a fűtés kikapcsolása után sem, a bojlert szeővel meg kell vizsgáltatni, egyben javasoljuk évenkénti felülvizsgálatát.
2. Hőmérsékletszabályozó
A
bojlerben levő víz hőmérséklete 35-80 °C között a forgatógomb segítségével kívülről, fokozatmentesen bármely hőmérsékletre beállítható.
Energiatakarékosság
A forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig elforgatva a hőérsékletszabályozó nulla állásban van. A szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányban forgatva a
bojler hőmérsékletét egyre magasabb értékre állíthatja.
A* jelnél a
bojler fagyvédelme biztosított, kivéve a villanybojler üzemen kívül helyezése vagy áramkimaradás esetén. A fagyvédelem nem vonatkozik a vízhálózatra és a vízszerelvényekre.
Fagyvédelmi fokozatban a víz hőmérséklete nem hűlhet kb. 7 °C alá, ugyanakkor az energia
fogyasztás minimális. A dupla folyamatos vonal kezdetére állítva a szabályozógombot, a táó 40 °C-os vizet szolgáltat. A 40 °C állás energiatakarékos üzemmódot jelent, a hőveszteség mintegy 70%-kal csökken a 80 °C álláshoz képest es a kapott melegviz hidegvíz-keverés nékül felhasználható.
Amennyiben a melegvízigény az adott tároló-ürtartalom mellett ezen hőmérsékletű vízzel is kielégithetó, célszerű a
bojlert 40 °C-on üzemeltetni. A hármas vonal kezdete 60 °C-ot, a Vége pedig 80 °C-ot jelent. Nagyobb vízigény esetén 60 °C állásban üzemeltesse a villanybojlert, és csak ha feltétlenül szükséges, akkor állítsa a hőmérsékletszabályozót 80 °C-os állásba
Mind 40 °C, mind 60 °C állásban jelentős mértékben csökken a vízkőlerakódás
és a korrózió.
bojler5ábra

3. Hőmérsékletkorlátozó
A hőmérsékletszabályozó meghibásodása vagy szakszerűtlen működtetés esetén, mielőtt a víz hőmérséklete a 110 °C-ot túllépné, megszakítja a fűtés áramkörét.
Újbóli bekapcsolást csak szerelő végezheti és csak a hiba elhárítása után.
4. Fűtőtest
A csőfűtőtest meghibásodása esetén kicserélése a hálózatról lekapcsolt és víztelenített
bojler, zárófedél csavarjainak kicsavarásával lehetséges.
A javítást szakemberrel végeztesse.
5. Aktív anód
A
villanybojler kiegészítőleg aktív anóddal van védve a korrózióval szemben. Az aktív anód élettartama a víz és üzemi viszonyoktól függ. A vízkő eltávolítására időszakonként végrehajtott karbantartási intézkedéseknél, de legalább kétévenként felül kell vizsgálni az anód állapotát.

A bojler ismételt ellenőrzésnek időpontját a szerelő határozza meg. Ha az anód eredeti átmérője kb. 10 mm-re csökken, az anódot ki kell cserélni.
Az aktív anód cseréje után a földelését az eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállitani.
Rendkívül fontos az aktív anód és a földelő csavar közötti jó fémes kontaktus.
HA A FENTIEK BETARTÁSÁT ELMULASZTJA, ÉS EBBŐL EREDŐEN A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI TULAJDONSÁGAI KÁROSODNAK, ŐN ELVESZÍTI A JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI JOGAIT.
6. Vízkő eltávolítása
A
bojlerben a víz minőségétől függően a fűtőtestre, valamint a tartályra vízkő rakódik le. A fűtőtestre rakódott vízkőréteg növeli a fűtőtest meghibásodásának valószínűségét, ezért letisztítása kétévenként szükséges.
Az elektromos szerelvények megbontása miatt a hőmérsékletszabályozó, a fűtőtest és az elektromos csatlakozások felülvizsgálatát ezzel egyidejűleg el kell végezni.
A hőmérsékletszabályozó csatlakozó lapjain végzett elektromos kötés megbontása esetén a csatlakozó hüvely vagy a csatlakozóvezeték cseréjét, valamint a hőmérsékletszabályozó állapotának felülvizsgálatát is szükséges elvégezni.
A
VILLANYBOJLER FELÜLVIZSGÁLATÁT CSAK SZAKSZERVÍZ VÉGEZHETI.
A belső tartály tisztításának szükségességét, a szerelt zárófedél kiszerelésénél kell megvizsgálni. A tisztításnál ügyeljünk arra, hogy a védőbevonat meg ne sérüljön.
7. Vízleeresztés
A
bojler leürítése a kombinált biztonsági szelep lefúvató gombjának (3. ábra 1 tétel) a nyíl irányában történő elfordításával a kifolyócsövön keresztül történhet. Leürítés előtt a vízhálózati elzárószelepet, valamint a hidegvíz-csapot el kell zárni, a melegvízcsap azonban a vízleeresztés időtartama alatt nyitva legyen.

bojler6ábra