Aquastic eco bojler

    AQUASTIC 

BOJLER

Felszerelési, használati útmutató  és jótállási jegy

ZÁRTRENDSZERŰ FORRÓVÍZTÁROLÓ

ECO 30 K

ECO 50 K

ECO 80 K

ECO 100 K

ECO 120 K

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megvásárolt bojler – életciklusa után- bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet károsíthatja, mivel olyan alkatrészeket is tartalmaz (pl. vezetékek), melyek miatt az elhasználódott termék veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük, hogy az elhasználódott terméket ne a kommunális hulladék közé tegye, hanem elektromos berendezések hulladékai begyűjtésével foglalkozó céghez, vagy a gyártóhoz jutassa el, hogy az elhasználódott termék szakszerű kezelésével, újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezet megóvását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a forróvíztárolóhoz tartozékként 1 db kombinált biztonsági szelepet is szállítunk. A biztonsági szelep a készülék dobozában, külön csomagolva található. Szíveskedjék ezt saját érdekében a bojler átvételekor ellenőrizni.

BOJLER MŰKÖDÉS

A zártrendszerű forróvíztároló alkalmas több vízelvételi hely melegvízellátására háztartásokban és intézményekben. A kapott melegvíz egyaránt alkalmas tisztálkodási és étkezési célokra, amennyiben a felhasznált hidegvíz ezekre a célokra megfelelő minőségű volt.

A hőmérsékletszabályozó a fűtést kikapcsolja, miután a bojlerben levő víz hőmérséklete elérte a beállított értéket és mindaddig kikapcsolva tartja, míg a víz hőmérséklete kb. 3-4°C-al a beállítási érték alá nem hűl.

A bojler belső tartályát körülvevő poliuretán hőszigetelés megakadályozza a víz gyors lehűlését, így hosszú időn keresztül melegvíz nyerhető a tárolóból. A bojler olyan kialakítású, hogy a melegvíz keveredés nélkül távozik.

A belső tartály korrózió ellen védett acéllemezből készül. Az acéllemezt a speciális tűzzománc bevonat mellett egy aktív anód is védi a korrózió ellen. A tűzzománcozott kivitel agresszív (lágy) vizek esetén is hosszú élettartamot biztosít.

A BOJLER FELSZERELÉSE

A bojler felszerelését, víz és elektromos hálózatra történő csatlakoztatását szakembernek kell elvégeznie az MSZ EN 2364 előírásai szerint. Felszerelés előtt építész szakemberrel meg kell vizsgáltatni a fal szerkezetét.

Az egyes típusoknál az alábbi megoldásokat javasoljuk.

 1. Kő-, tégla- és betonfal 100-150 mm vastagsággal: átmenő hatlapfejű csavarok (M 12, MSZ EN ISO 4017), alátét fakötéshez (M 12).

A fal hátoldalán vízszintes 50 x 5-ös laposacéllal erősítve.

 1. Igen vékony falaknál: átmenő hatlapfejű csavarok (M 12, MSZ EN ISO 4017), alátét fakötéshez (M 12). A fal hátoldalán függőlegesen 2 db 60 x 40 x 3-as U-acél (MSZ EN 10279) beépítésével megerősítve.
 2. A bojler elektromos szerelvénytere alatt (a készülék és a padozat között), a bojler javítás elvégzése céljából min. 70 cm szerelési távolságot kell biztosítani!

aquastik méretek

Típus Űrtartalom a m h
(liter) (mm)
ECO 30K 30 260 386 404
ECO 50K 50 410 536 554
ECO 80K 80 570 763 781
ECO100K 100 735 928 946
ECO120K 120 900 1093 1111

 

CSATLAKOZÁS A VÍZHÁLÓZATRA

Hideg- és melegvíz vezetéknek a 6 bar hálózati névleges víznyomásra alkalmas acélcső, műanyagcső és vörösrézcső vagy rugalmas csőbekötés egyaránt alkalmazható.

Vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakoztatáshoz szigetelő közdarabok használata kötelező!

Az egyik közdarabot közvetlenül a bojler melegvízcsövére, a másikat a hidegvízcsőre már előzőleg felszerelt szerelvények és a vörösréz vízhálózat közé kell szerelni.

Közdarab nélküli csatlakoztatás esetén nem vállalunk garanciát a bojler menetes csővégeinek korróziója miatti hibákra, valamint felelősséget az e miatti károkért.

A BOJLERT A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL NAGYOBB NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!

bojler vízhálózat

 • Elzáró szelep
 • Manométer csatlakozás
 • Nyomáscsökkentő szelep

(csak 0,6 MPa hálózati víznyomás felett)

 • Kombinált biztonsági szelep
 • Lefolyó csatornába
 • Visszacsapó szelep
 • Csaptelep zuhannyal
 • Csaptelep

 

A kombinált biztonsági szelep a bojler tartozéka. Csatlakozása a forróvíztárolóhoz Rpl/2 belső a vízhálózathoz Gl/2 külső menet.

A szelepet KÖZVETLENÜL a bojler elé a hidegvíz vezetékbe kell szerelni, a nyíllal jelölt áramlási irány betartásával.

A kifolyó csonk függőlegesen lefelé kerüljön és a lefúvató kar hozzáférhető legyen. A vízáramlás sorrendjében magában foglalja a visszacsapó szelepet és a biztonsági szelepet, valamint a kifolyó csonkot, amit nyitva kell hagyni a légtér felé!

Ha a hálózati víznyomás időlegesen is meghaladja a 0,6 MPa értéket, a bojler elé nyomáscsökkentő szerepet kell beépíteni.

Ennek beszerzéséről és felszereltetéséről a fogyasztónak kell gondoskodni.

A nyomáscsökkentő szelepet a kombinált szelep elé kell szerelni.

A tárolóra tetszőleges számú leágazás és keverő csaptelep kapcsolható. A melegvíznek a csaptelepen keresztül történő visszaáramlását – a vízhálózat felé – visszacsapó szelep akadályozza meg. (A forróvíztárolónak nem tartozéka). Az elzáró szeleppel a tároló lekapcsolható a vízhálózatról.

VILLAMOS CSATLAKOZÁS

 1. A tárolót csak állandó jellegű csatlakozással szabad a villamos hálózatra bekötni. Fali dugaszoló alkalmazása tilos!
 2. A hálózati áramot csak kétsarkú kapcsolón keresztül szabad a tárolóhoz vezetni, aminek a nyitott érintkezői közötti távolság legalább 3 mm.
 3. Szükséges hálózati csatlakozó vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2 – 4 mm2 az adattáblán feltüntetett teljesítménytől függően.

A hálózatra való csatlakozásra alkalmas kábelek:
Megfelelő típus:                                         Alternatív típus:

H0 5 VVK                                                    (H0 5VVF)

H0 5 RRK                                                    (H0 5RRF)

H0 5 VVK                                                    (H0 5VVH)

 

 1. A csatlakozó vezetéket a hőmérsékletszabályozó/korlátozó csavaros csatlakozó pontjaira kell bekötni. A védővezetőt (zöld-sárga) a zárófedél földelő csavarjára kell csatlakoztatni. A csupaszított vezetékvéget a földelő alátét alá helyezzük és rugós alátéttel, valamint anyával rögzítjük.

A forróvíztároló elektromos bekötési vázlata a 3. ábrán látható.

aquastik kapcsolási rajz

 1. Bekötés után a csatlakozó vezetéket a fenéklap kábelbevezető nyílása mellett található bilincsek és csavarok alkalmazásával tehermentesíteni kell oly módon, hogy a két bilincs fél közé kell helyezni a csatlakozó vezetéket, majd a rögzítő csavarokkal a köpenyfenékhez kell rögzíteni.
 2. A bojlert védőföldelés nélkül üzemeltetni tilos! A védőföldelés feleljen meg az MSZ EN 2364 előírásainak.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A felszerelés után a tároló üzembe helyezhető. Az első felfűtésnél szakemberrel ellenőriztesse a helyes működést.

aquastic szabályzó

 1. Nyissa ki az elzáró szelepet (2. ábra l-es tétel) és a melegvízcsapot, azonban a hidegvízcsap zárva legyen. A beáramló víz megtölti a tárolót. A vizet a készülék átöblítése céljából néhány percig folyassa, majd zárja el.
 2. A készüléket kapcsolja az elektromos hálózatra a főkapcsoló segítségével. A hőmérséklet szabályozó gombját állítsa a kívánt hőmérsékletre. A fűtés időtartama alatt a jelzőlámpa világít.
 3. Felfűtési idő alatt a kombinált biztonsági szelep kifolyócsonkján a táguló víz csöpöghet, ezt a csonkot nyitva kell hagyni a légtér felé.A felfűtési idő végén, amikor a víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre a szabályozó kikapcsol. Kb. a víz 15 %-ának kieresztése után a szabályozónak önműködően vissza kell kapcsolnia.

Amennyiben nem kapcsolja be a fűtést, szerelőt kell hívni.

ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS

Ha a bojler belsejéből vízszivárgást vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal kapcsolja le a víz- és villamoshálózatról, az elzáró szelep és a főkapcsoló segítségével.

A melegvízcsap csepegése káros túlmelegedést okoz. A csap kijavítása az Ön érdeke.

 1. Kombinált biztonsági szelep

A bojler lehűlt állapotában a biztonsági szelepen levő lefúvató karnak az elmozdításával (90°) legalább kéthavonként fúvassa le a szelepet. Ezáltal megtisztul a szelepülék a rárakódott homokszemcséktől és megakadályozza a leragadást.

Amennyiben a csepegés nem szűnne meg a fűtés kikapcsolása után sem, a készüléket szerelővel meg kell vizsgáltatni, egyben javasoljuk évenkénti felülvizsgálatát.

 1. Egybeépített hőmérséklet szabályozó és korlátozó

A forróvíztárolóban levő víz hőmérséklete 10 °C – 70 °C között a forgatógomb segítségével kívülről fokozatmentesen szabályozható.

A forgatógombot az óramutató járásával egyező irányban ütközésig elforgatva a szabályozó nulla állásban van.

Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a szabályozó gombot, a kívánt hőmérséklet egyre magasabbra állítható.

A korlátozó a szabályozó meghibásodása esetén megvédi a forróvíztárolót a káros túlfűtés ellen azzal, hogy mielőtt a víz hőmérséklete eléri a 95°C-t, megszakítja a fűtés áramkörét. A korlátozó újbóli bekapcsolását csak szakember végezheti, a túlfűtés okának elhárítása után!

 1. Kompakt fűtőtest

Meghibásodás esetén kicserélése a villamos és elektromos hálózatról lekapcsolt és víztelenített tároló, zárófedél csavarjainak kicsavarásával lehetséges.

A bojler javítást csak szakember végezheti.

 1. Aktív anód

A bojler kiegészítőleg aktív anóddal van védve a korrózióval szemben. Az aktív anód élettartama a víz és üzemi viszonyoktól függ. A vízkő eltávolítására időszakonként végrehajtott, bojler javítási, karbantartási intézkedéseknél felül kell vizsgálni az anód állapotát. Az első felülvizsgálat 24 és 26. hónap között esedékes.

Az ismételt ellenőrzés időpontját a szerelő határozza meg. Ha az anód átmérője kb. l0 mm-re csökken, az anódot ki kell cserélni.

A cserét csak szerződött szakszerviz végezheti (lásd szerviz jegyzék!).

Az aktív anód cseréje után a földelését az eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállítani. Rendkívül fontos az aktív anód és a földelő csavar közötti jó fémes kontaktus.

HA A FENTIEK BETARTÁSÁT ELMULASZTJA, ÉS EBBŐL EREDŐEN A BOJLER BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI TULAJDONSÁGAI KÁROSODNAK,   ÖN   ELVESZÍTI  A  JÓTÁLLÁSI   ÉS SZAVATOSSÁGI JOGAIT.

 1. Vízkő eltávolítása

A víz minőségétől függően a fűtőtestre, valamint a tartályra vízkő rakódik le. A fűtőtestre rakódott vízkőréteg növeli a fűtőtest meghibásodásának valószínűségét, ezért letisztítása 2 évenként szükséges. Az elektromos szerelvények megbontása miatt a hőmérséklet szabályozó/korlátozó, a fűtőtest és az elektromos csatlakozások felülvizsgálatát ezzel egyidejűleg el kell végezni.

A FELÜLVIZSGÁLATOT CSAK SZAKSZERVIZ VÉGEZHETI!

A belső tartály tisztításának szükségességét, a szerelt zárófedél kiszerelésénél kell megvizsgálni. A tisztításnál ügyeljünk arra, hogy a bojler védőbevonata meg ne sérüljön.

 1. Vízleeresztés

A bojler leürítése a kombinált biztonsági szelepen levő lefúvató kar elmozdításával a kifolyócsonkon keresztül történhet. Leürítés előtt a vízhálózati elzáró szelepet, valamint a hidegvíz-csapot el kell zárni, a melegvízcsap azonban a vízleeresztés időtartama alatt nyitva legyen.

 1. Fagymentesítés

A készülék üzemen kívül helyezése (téli árammentesítés) esetén – fagy mentesítése-csak a tároló teljes leürítésével biztosítható!

Ismételt üzembe helyezés esetén, mielőtt elektromos hálózatra kapcsolja a készüléket gondoskodjon a vízzel való feltöltésről.!

MINŐSÉGTANÚSÍTÓ JEGY – MŰSZAKI ADATOK
Megnevezés zártrendszerű forróvíztároló
Termékszám
Típus ECO 30K ECO 50K   ECO 80K   ECO 100K ECO 120K
Térfogat(l) 30        50           80 100 120
Fűtőteljesítmény(W) 1800
Feszültség (V) 230
Legnagyobb áramfelvétel (A) 10
Felfűtési idő(óra) 1           1,8         2,8 3,5 4,2
15°C-ról-65°C-ra
Névleges üzemi nyomás (Mpa) 0,6
Biztonsági szelep legnagyobb 0,7
nyitónyomása (Mpa)
Vízcsatlakozás G 1/2
Tömeg üresen (kg) 18       20           25 29 33
Beépített szabályozó és biztonsági hőmérsékletszabályozó/korlátozó
elemek kombinált biztonsági szelep
Egyéb védelem aktív anódos korrózióvédelem
Alkalmazandó érintésvédelem: I. érintésvédelmi osztály
Az MSZ 172-1 szerinti védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható.
A termékre vonatkozó előírások: MSZ EN 60335-1 MSZ EN 60335-2-21
Raktározási és szállítási követelmények:             MSZ IEC 721-3-1 IE12
MSZ IEC 721-3-2 IE22
Megfelelőség tanúsítása: CE jelölés
Minőség. I. osztályú

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. mint gyártó cég igazolja, hogy a készülék a minőségtanúsító jegyben megadott minőségi jellemzőknek megfelel.

JA VÍTÓSZOLGÁLA T!

Rendszeres ellenőrzés céljából vagy a készülék meghibásodása esetén forduljon bizalommal a gyárunkkal szerződésben levő szervizekhez, melyeknek névsorát a „Szerviz jegyzék ” tartalmazza. Ha a szerviz által végzett javítással nincs megelégedve, forduljon a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. vevőszolgálatához.

A HAJDU Zrt. a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben előírt 12 hónap kötelező jótállás helyett, 24 hónap jótállást vállal az első oldalon feltüntetett termékére.

A jótállási jogokat a készülék tulajdonosa érvényesítheti, ha fogyasztónak minősül. (Fogyasztó a Ptk. 685 § szerint, a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körön kívül szerződést kötő személy)

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogát nem érinti.

A fogyasztó – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. (Ptk . 306. $)

A bojler fődarabja a zománcozott tartály

Vállalt többlet garancia +3 év, de csak időben elvégzett-számlával igazolt- aktív anód felülvizsgálat esetén, melyet az erre jogosult szakszervizek végezhetnek, kizárólag a részvénytársaságunk által ellenőrzött és forgalmazott aktív anód felhasználásával.
. A javítást végző szervizek jegyzéke a mellékelt szervizjegyzékben található. A készülék jelentős részének (fődarabjának) kicserélése esetén a jótállás újra kezdődik.

 • A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.
 • Kérjük, követelje meg vásárláskor az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a jótállási jegy minden szelvényén
 • Jótállási javítási munkát kizárólag érvényes jótállási jegy esetén végezhetnek a szervizjegyzékben feltüntetett javító szervizek
 • A szabálytalanul kiállított jótállási jegy, vagy a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Ilyen esetben forduljon vevőszolgálatunkhoz
 • Elveszett jótállási jegyet csak az eladás keltének hitelt érdemlő bizonyítása (számla) alapján pótolunk
 • A jótállási időtartam a termék fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.
 • A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 • A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökken. Javítás esetén a termékbe új alkatrész kerül beépítésre
 • Ha a jótállásra kötelezett a termék kijavítását a megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja

A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 4. törvény 306-307. §-aiban, valamint a 49/2003. GKM rendelet 4.§ valamint a 151/2003. (IX.22) kormányrendeletben meghatározottak szerint a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Mikor kérheti a termék kicserélését a fogyasztó?

Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a fogyasztó kívánságára azt azonos típusú új termékre cserélheti ki az értékesítő kereskedelmi egység.

Ha a cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint

-a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetik

– vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adnak ki

részére. 3 napos csere esetén a készüléket az eredeti csomagolásban, sértetlenül – a készülék és csomagolás összes tartozékaival együtt – kell az eladószervnek visszaadni.

A javítás helye.

 • Az üzemeltetés helyén javítjuk a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb terméket.
 • Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.
 • Javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a fogyasztóval előzetesen egyezteti és a kiszállást az egyeztetett nap délelőttjén vagy délutánján teljesítheti.

A fogyasztónak kinél, s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igényét a jótállási jegy mellékletén feltüntetett szerviznek – vagy a kereskedőnek – kell bejelentenie. A fogyasztó köteles a hiba felfedése után kifogását haladéktalanul közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó a felelős.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén.

 • Ha a szerviz nem ismeri el a panasz jogosságát, akkor a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől kérhet szakvéleményt. Amennyiben a javító szerviz bizonyíthatóan nem tesz eleget az előzőekben megfogalmazott kötelezettségének, a fogyasztó maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez.
 • A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles.
 • A szakvélemény beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a fogyasztó álláspontját és nyilatkozatait.

A szerviz vagy a kereskedő az alábbi tartalommal köteles a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát átadni a fogyasztónak:

 • fogyasztó nevét, címét,
 • áru megnevezését, vételárát,
 • vásárlás időpontját,
 • hiba bejelentésének időpontját,
 • fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleménye a forgalmazóra nem kötelező.

Ha a forgalmazó nem fogadja el a szakvéleményt, akkor a fogyasztó a peren kívüli megegyezés érdekében a Békéltető Testülethez (1000 Ft eljárási díj ellenében eljár, max. 60 napon belül határozatot hoz, a panaszt és az ajánlást nyilvánosságra hozhatja), vagy a Bírósághoz fordulhat.

Jótállási felelősségünk kizárása.

 • Készülékeinkre vállalt többlet garancia és szavatosság megszűnik, amennyiben a készülék javításához nem a társaságunk által minősített és forgalmazott alkatrészek kerülnek beépítésre.
 • A bojler vörösréz vízvezeték hálózatra történő csatlakozásához szigetelő közdarabok használata kötelező! Közdarab nélküli csatlakoztatás esetén a készülékre vállalt garancia megszűnik.
 • A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha társaságunk, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba vízszennyezés, víznyomás elégtelenség, szolgáltatási zavar rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, karbantartás elmulasztása helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 • A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelés) útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégeztetése a fogyasztó feladatát képezi. A karbantartás elhanyagolása miatt meghibásodott termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a fogyasztót terheli. A vízkő eltávolítása karbantartásnak minősül.
 • A 14 NK fok feletti vizet a tartály védelme érdekében kezelni kell, javasolt vízlágyító berendezés alkalmazása.
 • Sorozatosan kölcsönbe adott, közületek, valamint gazdasági társaság által vásárolt (üzemeltetett) motoros készülékre jótállást nem vállalunk. Ezek meghibásodása esetén a vásárlástól számítva 6 hónapon belül márkavédelmi alapon végzünk díjmentes javítást.

Kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai.

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegy és a készülék számát egyeztetni, a jótállási jegyet eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a fogyasztónak átadni.